Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(3514)
Foto
(17562)
Firmy
(110)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(481750)

Mapa portalu: Centrum > Samorząd > Skład Rady Miasta

O samorządzie

 • Statut Miasta Krosna

 • Władze 2014-2018

 • Prezydent Krosna i jego zastępcy
 • Skład Rady Miasta
 • Układ polityczny Rady Miasta

 • Władze 2010-2014

 • Prezydent Krosna i jego zastępca
 • Skład Rady Miasta
 • Układ polityczny Rady Miasta

 • Władze 2006-2010

 • Prezydent Krosna i jego zastępca
 • Skład Rady Miasta
 • Układ polityczny Rady Miasta

 • Władze 2002-2006

 • Prezydent Krosna i jego zastępcy
 • Skład Rady Miasta
 • Układ polityczny RM

 • Władze 1998-2002

 • Skład Zarządu Miasta
 • Skład Rady Miasta
 • Skład Rady Miasta

  Radni Klubu Samorządowego

  Tadeusz AlibożekTadeusz Alibożek (72 lata)

  Wykształcenie wyższe-magisterskie, nauczyciel-emeryt. Długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 i 14. Przewodniczący Rady Dzielnicy Zawodzie. Radny Rady Miasta trwają cej kadencji, przewodniczący komisji budżetowo finansowej i członek komisji rodziny i edukacji. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Anna BazanAnna Bazan (58 lat)

  Mąż Tadeusz, wykształcenie wyższe, obecnie emerytowany dyrektor ZSP nr 2. Ponieważ bardzo bliskie są jej problemy oświaty w mieście dlatego chciałaby nadal kontynuować pracę społeczną w kierunku zmian na lepsze. Bardzo lubi młodzież, "byli oni zawsze dla mnie bliskimi przyjaciółmi".

  Stanisław CzajaStanisław Czaja (53 lata)

  Żonaty, ojciec 5 córek, 3 wnuków i wnuczka. Przewodniczący Zarządu Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie, Radny miasta Krosna w kadencji 2002 - 2006 z funkcjami Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady miasta Krosna, Komisji Mieszkaniowej, V-ce Przewodniczący Komisji Urbanistyki, członek Komisji Komunalnej. Czynnie uprawia narciarstwo, turystykę rowerową i pielgrzymki. Członek Akcji Katolickiej.

  Anna DubielAnna Dubiel (56 lat)

  Zamężna, córka, emerytowany pedagog. Przewodnicząca Zarządu osiedla im. Ks. Br. Markiewicza - inicjator wielu przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie osiedla. Organizator osiedlowych imprez kulturalnych i sportowych. Przyczyniła się do organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reaguje na problemy i potrzeby mieszkańców tak osiedla jak i miasta Krosna. Zawsze znajduje czas dla dzieci i młodzieży. Radna minionej kadencji, jako przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, jest autorem wielu wniosków i inicjatyw.

  Zdzisław DudyczZdzisław Dudycz (52 lata)

  Hutnik - rencista, żona Krystyna, pracownik KMP w Krośnie. Dwie dorosłe córki, dwóch wnuków. Przewodniczący Rady Dzielnicy Polanka, Prezes Kółka Rolniczego w Polance. Wiceprezes Zarządu OSP Polanka. Działacz społeczny i samorządowy. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna obecnej kadencji. "Mój program wyborczy tworzą mieszkańcy. Ja go realizuje."

  Ryszard LenartRyszard Lenart (47 lat)

  Żonaty, 3 synów, technik medyczny. Pracuje w służbie zdrowia od 25 lat; działa społecznie w Związku Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia. Prowadzi działalność gospodarczą w branży ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki o promocji zdrowia w Krośnie. Hobby: sport, dobra muzyka.

  Maria MoskalMaria Moskal (58 lat)

  Mąż Marian, pięcioro dzieci, wykształcenie wyższe. Od 1989 r. do chwili obecnej nie pracuję zawodowo, poświęcając te lata rodzinie. Od 1999 r. pracuję społecznie w Radzie Dzielnicy Białobrzegi, gdzie pełnię funkcję przewodniczącej Zarządu oraz w Sądzie Rejonowym jako ławnik. "Interesuje mnie człowiek we wszystkich aspektach jego życia. Moje hobby to dobra książka, a w lecie ogród."

  Stanisław SłyśStanisław Słyś (51 lat)

  Wykształcenie wyższe - konstruktor lotniczy, absolwent politechniki warszawskiej, prowadzący własną działalność gospodarczą długoletni działacz samorządowy, radny kadencji 1998-2002 i 2002-2006, przewodniczący Rady Miasta ustępującej kadencji i Przewodniczący Rady Dzielnicy Suchodół oraz społecznie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lotniska i Stowarzyszenia Rozwoju Sportu w Krośnie. W swojej działalności samorządowej realizujący hasło "Krosno tętniące życiem".

  Bolesław WiniarskiBolesław Winiarski (66 lat)

  Żona Regina, wykształcenie wyższe. Emerytowany nauczyciel zespołu Szkół Elektrycznych w Krośnie. Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Parafii Turaszówka. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna Kadencji 2002-2006, członek Komisji: Budżetowej, Rodziny i Edukacji. Zainteresowania: turystyka i historia.

  Stefania ZborowskaStefania Zborowska (68 lat)

  Wykształcenie wyższe, emerytowany nauczyciel, długoletni działacz samorządowy. Od 1983 r. przewodnicząca Rady Dzielnicy Krościenko Niżne. W swoim środowisku łączy mieszkańców do wspólnego działania, zabiega o sprawy dzieci i młodzieży oraz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ceni zdrowy rozsądek, prawość i bezinteresowność.

  Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość

  Jan BałukaJan Bałuka (56 lat)

  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie, członek Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania. Radny Miasta Krosna I kadencji. Bogate doświadczenie w opiniowaniu prawa pracy i prawa oświatowego. Zna problemy mieszkańców Krosna. Jest za poprawą infrastruktury miasta i jakości kształcenia oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.

  Eugeniusz BobowiczEugeniusz Bobowicz (59 lat)

  Urodzony w Krośnie. Żonaty, trójka dzieci oraz trójka wnucząt. Wykształcenie średnie techniczne, rencista. Działalność: Prawo i Sprawiedliwość, Zarząd i Rada Dzielnicy, prezes Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi, kręgi Domowego Kościoła, Komitet Budowy Kościoła. Zamierzam wspierać inicjatywy zarządów dzielnic i osiedli oraz pomagać w ich realizacji. Chce troszczyć się o gospodarny i sprawiedliwy podział budżetu.

  Jan GuzikJan Guzik (59 lat)

  Wykształcenie wyższe pedagogiczne, pracownik PZU Życie w Krośnie, bezpartyjny, działalność społeczna: NSZZ "Solidarność" i Akcja Katolicka. Żona Maria, syn Paweł, synowa Anna, wnuczka Marysia. Bogate doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności chce wykorzystać w pracy społecznej dla dobra Miasta Krosna i jego Mieszkańców.

  Bogdan JózefowiczBogdan Józefowicz (30 lat)

  Wykształcenie wyższe zawodowe, nauczyciel - katecheta w Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 15 w Krośnie. Prezes Osiedlowego Zespołu Sportowego "Guzikówka" Krosno. Żona Agata, dwoje dzieci: Anna i Piotr. Członek PiS. Radny Miasta Krosna obecnej kadencji. " Bliskie są mi sprawy edukacji i wychowania młodego pokolenia, poprawa warunków życia mieszkańców Naszego Miasta, a także rozwój sportu i kultury."

  Wojciech KolankoWojciech Kolanko (57 lat)

  Lekarz stomatolog - specjalista protetyki, praktykuje we własnym zakładzie opieki zdrowotnej, zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Warszawie, członek PiS, radny III i IV kadencji Rady Miasta, przewodniczący Klubu Radnych Prawicy. Żonaty, troje dzieci. Hobby: tenis, narty. "Chcę sprawiedliwie, rzetelnie oraz etycznie służyć miastu i jego mieszkańcom."

  Andrzej KoziołAndrzej Kozioł (54 lata)

  Żona Maria, pięcioro dzieci. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu - Wydziału Administracyjno-prawnego w Rzeszowie. Obecnie pracuje w Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu na stanowisku Głównego Specjalisty. Długoletni członek Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Poseł na Sejm III kadencji, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego I kadencji, zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krosna w latach 1994-1998.

  Bogumiła RomanowskaBogumiła Romanowska (48 lat)

  Wykształcenie średnie zawodowe. Prowadzi działalność gospodarczą. Radna czwartej kadencji. Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej, aktywny członek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna. Mężatka, troje dzieci. Czynnie uprawia sport, interesuje się turystyką. Zaangażowana w Ruchu Światło-Życie. "Przede wszystkim człowiek... i dobro Krosna".

  Radni Klubu Platforma Obywatelska

  Daria BalonDaria Balon (25 lat)

  Mężatka, tytuł magistra turystyki i rekreacji uzyskała na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, pracownik TBS-PM Sp z o.o. "Chciałabym uczestniczyć w kreowaniu i wdrażaniu nowych, śmiałych rozwiązań wzmacniających wszechstronny rozwój Naszego Miasta oraz stwarzać perspektywy dla młodzieży poprzez rozwój sportu, rekreacji oraz promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego."

  Zbigniew KubitZbigniew Kubit (56 lat)

  Wykształcenie wyższe, wdowiec, dwoje dzieci, emerytowany oficer straży pożarnej, prezes OSP w Suchodole. Aktywny, rozsądny i doświadczony. bezpartyjny.

  Piotr LenikPiotr Lenik (32 lata)

  Ekonomista, nauczyciel akademicki, autor prac z zakresu zarządzania, marketingu i rozwoju regionalnego, spec. ds. funduszy europejskich, koordynator programów prospołecznych oraz akcji charytatywnych; propagator wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego; bezpartyjny.

  Radny SLD

  Adam KrzanowskiAdam Krzanowski (65 lat)

  Żonaty, 2 dorosłych dzieci, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Były komendant Hufca ZHP w Krośnie, b. pracownik Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie, b. dyrektor szkół i wicekurator oświaty i wychowania. Radny miasta Krosna w latach 1995-2002.

  Stan danych na listopad 2006 r.  Wydrukuj Drukuj
  Wyszukiwarka

  REKLAMA  Partnerzy
  portalu:
  Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
  Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
  Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
  Krosno  | O mieścieSamorząd
  Internet  | Katalog lokalnych stron
  Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
  Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
  Kupuj:  | Bilety
  Archiwum wydarzeń 
  specjalnych
   
  | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

  Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
  Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
  Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

  Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej